Image

Spolkový program MLÁDEŽ vzpomíná 

Ani 76 let po skončení druhé světové války a 72 let po nabytí platnosti ústavy neztratilo vyrovnávání se s obdobím nacismu na významu. Naopak: rostoucí sociální napětí a současné kontroverzní debaty o tom, jak by se Německo mělo vypořádat se svou minulostí, zdůrazňují nutnost předávat mladým generacím historické znalosti tak, aby mladí lidé dokázali pochopit význam historie pro současnost a propojit ji se svým životem.

Jedná se o to, oslovit společnost v její rozmanitosti - z hlediska pohlaví, původu, náboženství a sociálního zakotvení. Cílem programu je vytvořit nebo dále rozvíjet modelové struktury a formáty v rámci činnosti pamětních míst a dokumentačních středisek, které díky systematickému propojení s dalšími poskytovateli vzdělávání, práce s mládeží a kulturní práce vytvářejí synergie a mají trvalý účinek. Další cíl programu spočívá v umístění multiplikátorů v oblasti vzdělávání, výchovy a sociální práce.

Program financuje mimo jiné digitální formáty pro získávání dějepisného vzdělávání o nacistické minulosti.

 

Image
Bismarckallee 46/48
14193 Berlin

Tel.: +49 (0)30 8959510
E-Mail: eab@eab-berlin.eu
Web: www.eab-berlin.eu/

Digital Lines of Life and Death

The persecution of Sinti and Roma in the Nazi era
The lives of a Czech Romni and a German Sinto
Zákonné oznámení    |    Ochrana dat    |    Kontakt